April 2007 - Lente - Springtime 5

 

Niet zo'n hulpzaam volkje. Ze kunnen tellen... maar dit keer voor de klick verdwenen

****
Not  helpfull.. my shelties can count, this time they were gone before the click!

Dit was 2 / This was 2

En 3 / And 3

***
 En dit is 1 / And this is 1
En 2 en 3 / And 2 and 3
Eens kijken wie de dader is! / Wait and see who is the naugthy one!
Kijkt u maar naar links.... het is zwart en is al bijna weg!
***
Watch to your left and see .... it is black and almoast gone!
Yiehaaaaaa en daar gaat de rest! / Yiehaaaa and there goes the whole group!
En ook dit keer, na zoveel pogingen ... Ylanie kjikt en schat in
***
And again, after so many try's ... Ylanie is watching and
Ja daar gaat ze! / Yes, there she goes
En weer heeft ze het gered, de foto is mislukt And again she is the winner, no photo of a perfect group of shelties
Paige
Paige & Prudence - Paige vind de tulpen heerlijk ruiken / Paige thinks the tullips smell delicious
Even alleen op de foto en zelfs dan.... / And alone on the photo, even than ....
Ylanie, a bit helpfull
Ylanie, een beetje behulpzaam
Ylanie met verschillende kleuren tulpen op de foto / Ylanie with many different colours tullips on the photo
Zo mooi!
***
So Beautifull
***
Een dame met pit en kracht
A girl with power!